RADIO- JA TELEVISIOHISTORIAN SEURA

Tervetuloa Radio- ja televisiohistorian seura ry:n sivuille. Yhdistyksemme tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kiinnostusta suomalaisen radion ja television historiaa kohtaan sekä edistää radion ja television historian harrastajien keskinäistä yhteydenpitoa.

Yhdistys toteuttaa tavoitteitaan muun muassa keräämällä ja tallentamalla radion ja television historiaan liittyvää tietoutta, tekemällä aloitteita sekä edistämällä alaan liittyvää julkaisutoimintaa.  Keskeinen toimintamuoto on sähköiseen viestintään liittyvien  keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen.

Olet tervetullut mukaan seuran toimintaan!

Uutta – Viestintäneuvos Tauno Äijälä kertoo Antero Alpolasta ja radio- ja televisioviihteen vaiheista KAVIssa ke 12.10. klo 15